Start: 17:20
Lottad startordning för dem som inte är seedade.
Hinner man inte komma till tävlingens start, så kan man hoppa in senare (men får då starta en klubblängd bakom den som ligger sist).
Vill man ta en paus i spelet går detta bra, men övriga spelar på som vanligt.
Vinner gör den som kommer först i mål, eller ligger först kl 17.55.
Vid tvist angående regler och dylikt, har domaren vetorätt.
Om man krockat ett motståndarklot, så får man inte krocka det igen…förrän man har gått igenom nästa båge!
Hela klotet måste gå genom bågen (man får då ett extra slag).
När man har träffat ett klot lägger man sitt eget klot intill och slår på det ena klotet så att motståndarklotet rör sig. Eller väljer ett extra slag.