Lördag 3 augusti
Gårdsplan
11:00 – 12:30 Krocket
16:30 – 17.20 Musikquiz (Garaget  vid regn)

Volleyboll
13:00 – 15:00 Volleyboll

Magasinet
17.30 – 18:00 Miamas                    
18.50 – 19:40 Elinor
19:50 – 20:50 Ola Aurell
22:00 – 22:30 Elina ryd
23.40 – 00:30 Ravendal

Ladan
18:10 – 18:40 Glenn Udehn
21.00 – 21:50 Kårp      
22:40 – 23:30 Ignore the Elephant
00.30 – 02.30 Emzy